CZYSZCZENIE

PIELĘGNACJA 

NAPISZ DO NAS

czyszczenie

POBIERZ KATALOG
POBIERZ KATALOG
NAPISZ DO NAS

Akcesoria są łatwe w pielęgnacji. Z reguły wystarcza ich regularne wycieranie najpierw miękką, wilgotną ściereczką z mydłem, a następnie spłukanie wodą i wytarcie do sucha. Dzięki temu zapobiegniemy gromadzeniu się na powierzchni osadów wapniowych.

 

Użytkowanie akcesoriów w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem np. użycie relingu na ręczniki jako uchwytu łazienkowego lub nadmierne obciążanie półek łazienkowych może spowodować ich trwałe odkształcenie, uszkodzenie lub zniszczenie i w konsekwencji doprowadzić do wypadku i poważnych zranień.

 

 

Do wycierania nie wolno używać: szorstkich gąbek, preparatów zawierających materiały ścierne, środków do usuwania osadów wapniowo-magnezowych oraz innych agresywnych preparatów zawierających rozpuszczalniki, kwasy mineralne, kwas octowy, amoniak itp. Tego typu środki chemiczne powodują zmatowienie lub ściemnienie powłoki chromowej a przy dłuższym kontakcie bez dokładnego spłukania doprowadzić może do miejscowego lub całkowitego wytrawienia powłoki.

 

Niezastosowanie się do podanych powyżej zaleceń może spowodować trwałe uszkodzenie czyszczonej powłoki, które nie jest objęte gwarancją i wyklucza możliwość reklamacji.

POZNAJ NASZE KOLEKCJE

MA001ROUND
MA002ROUND
MA005ROUND
MA006ROUND
1/1
 Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji o produktach, punktach sprzedaży, wsparcia technicznego.